Đački i studentski radovi

Osoba za kontakt:
Radivoje Nikoličić, dipl.inž.maš.
radnik54@gmail.com
+381 64 155 2998

 1. Izradjujemo grafičke radove, konstrukcione i projektne zadatake iz
  • Tehničkog crtanja
  • Mašinskih elementa
  • Osnova konstruisanja
  • Mehanike
  • Otpornosti materijala
  • Konstrukcije alata
  • Tehnoloških postupaka
  • Mašinske obrade
  • Tehnologije za numerički upravljane mašine
  • Drugih predmeta iz mašinstva i srodnih oblasti.
 2. Izradjujemo maturske, seminarske, diplomske i master radove iz
  • Tehničkih nauka
  • Menadžmenta
  • Informacionih tehnologija.

Grafički, seminarski, diplomski i master radovi rade se po dogovoru.
Potreban je jasan zadatak za izradu rada.
U okviru radova izvode se potrebni proračuni, crteži i tekstualni delovi.
Crteži se izrađuju ručno ili na računaru (Auto Cad, Solid Works i Word).
Radovi mogu da se urade u više primeraka sa koričenjem ili spiralnim povezivanjem
Cena izrade radova zavisi od složenosti zadatka, obima posla, roka završetka i drugih faktora i ona se utvrđuje dogovorom.

Neki primeri urađenih radova

Grafički

 • Kinematika
 • Konstrukcija alata
 • Mašinska obrada
 • Mašinski elementi
 • Mehanika
 • Osnovi konstruisanja
 • Otpornost materijala
 • Tehničko crtanje

Maturski

 • Vuča vozova

Seminarski

 • Mašinski materijali
 • Menadzment ljudskih resursa
 • Zavarivanje

Diplomski

 • Mašinske tehnologije
 • Menadzment fudbalskog kluba

 

rad