Časovi za đake i studente

Osoba za kontakt:
Radivoje Nikoličić, dipl.inž.maš.
radnik54@gmail.com
+381 64 155 2998

Sa višegodišnjim iskustvom i velikim uspehom držimo časove učenicima i studentima iz sledećih predmeta:

  1. Matematika
  2. Fizika
  3. Mehanika
  4. Drugi predmeti iz mašinstva i srodnih oblasti
  5. Osnovi informacionih tehnologija
  6. Korisnički programi.

Časove držimo kod učenika ili profesora (u Kotežu) i to:

  • Radnim danom posle 17 časova
  • Vikendom u bilo koje vreme.

Cena jednog dvočasa, od 90 minuta, kreće se od 8-10 evra, zavisno od predmeta, nivoa obrazovanja, broja časova, mesta održavanja časova itd.

casovi