Početna

Poštovani posetioci,

Virtuelni konsultantski studio pruža kvalitetne i povoljne usluge u sledećim oblastima:

 1. Informacione tehnologije
  • Homeopatski softver na srpskom jeziku, po Beninghauzenovom Repertorijumu
  • Izrada veb sajtova i kreiranje prisustva na Internetu
  • Izrada poslovnih i drugih prezentacija
  • Grafički dizajn
  • Saveti
 2. Držanje časova đacima i studentima iz
  • Informacionih tehnologija
  • Matematike
  • Fizike
  • Mehanike
  • Drugih predmeta iz mašinstva i srodnih oblasti
 3. Izrada grafičkih radova, konstrukcionih i projektnih zadataka iz
  • Tehničkog crtanja
  • Mašinskih elementa
  • Osnova konstruisanja
  • Mehanike
  • Otpornosti materijala
  • Konstrukcije alata
  • Tehnoloških postupaka
  • Mašinske obrade
  • Tehnologije za numerički upravljane mašine
  • Drugih predmeta iz mašinstva i srodnih oblasti
 4. Izrada maturskih, seminarskih, diplomskih i master radova iz
  • Informacionih tehnologija
  • Tehničkih nauka
  • Menadžmenta
 5. Pružanje konsultantskih usluga prilikom uvođenja ISO sistema menadžmenta i ocene usaglašenosti (u pripremi)
  • ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 14001 – Sisitem menadžmenta zaštitom životne sredine,
  • OHSAS 18001 – Sisitem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
  • ISO 22000 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, uključujući i HACCP sistem
  • ISO 27000 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
  • Priprema tehničke dokumentacije za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima
   −    Ispitivanje proizvoda
   −    Kontrolisanje proizvoda
   −    Sertifikacija proizvoda
  • Priprema dokumentacije za postavljanje srpskog znaka usaglašenosti 3A
  • Priprema dokumentacije za postavljanje evropskog znaka usaglašenosti CE.